Giai Đoạn Không Thụ Thai Hậu Rụng Trứng

Giai Đoạn Không Thụ Thai Hậu Rụng Trứng

postovulatoryphase

 

menstruation

Trong một kinh kỳ có thể thụ thai, hành kinh sau 11-16 ngày sau Ngày Đỉnh trừ khi đã thụ thai. Khoảng thời gian xấp xỉ hai tuần này được gọi là giai đoạn “hoàng thể”. 

Trong thời gian không thụ thai hậu rụng trứng này quý vị có thể ghi vào biểu đồ những ngày có cảm giác khô hoặc những ngày có chất tiết, nhưng sẽ không có cảm giác trơn của giai đoạn có thể thụ thai. Nhiều phụ nữ chú ý thấy có một hoặc hai ngày có cảm giác ướt ngay trước khi hành kinh, những nếu quý vị đã tự tin nhận ra Ngày Đỉnh quý vị sẽ biết rằng đây chỉ là dấu hiệu của kinh kỳ sắp kết thúc.

Điều quan trọng nên nhớ là mỗi kinh kỳ có thể khác nhau. Bằng cách ghi biểu đồ và áp dụng quy luật của Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ dần dần quý vị sẽ biết ngày nào quý vị không thể thụ thai, có thể thụ thai, và ngày nào trứng rụng. Hướng dẫn viên của quý vị sẽ giải thích các hoạt động trong cơ thể của quý vị dựa trên biểu đồ của quý vị, và sẽ giúp quý vị có được sự tự tin để áp dụng thành công Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ vào mọi giai đoạn sinh sản.

 

The Post-Ovulatory Infertile Phase - Giai đoạn Không thụ thai Hậu Rụng trứng
Corpus Luteum - Hoàng thể
Cervix closed by mucus plug from day 4 past Peak - Màng chất nhờn bịt kín cổ tử cung từ ngày thứ 4 sau ngày Đỉnh
Vulva dry or sticky - Âm hộ khô hoặc dính
Menstruation - Hành kinh
Uterine Cavity - Khoang Tử cung
Endometrium is shed - Nội mạc tử cung nở ra
Mucus plug leaves cervix - Màng chất nhờn trôi khỏi cổ tử cung
Vulva wet sticky - Âm hộ ướt và dính
FaLang translation system by Faboba

WE'RE JUST A PHONE CALL OR CLICK AWAY!

Contact us to set up an in-person or online appointment with an accredited Billings Ovulation Method® tutor who will guide you through each step of the process.

Your personal tutor is here for you to help you and answer
all your questions along the way!

Click here 

DONATE to Billings LIFE - Leaders in Fertility Education