Hiệu quả trong việc tránh thai

Hiệu quả trong việc tránh thai

 effectivenesspreventing 250Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ đã là đối tượng của nhiều nghiên cứu khoa học hơn bất kỳ phương pháp điều hòa sinh sản khác. Nó đã được Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan có uy tín khác thẩm định độc lập và được công nhận là phương pháp có hiệu quả trong việc tránh thai như những phương pháp kế hoạch hóa sinh sản đang được sử dụng khác. 

Trong một trong những thẩm định lớn nhất của Phương Pháp Rụng Trứng Billings™, kéo dài 12 tháng với sự tham gia của nhiều trung tâm nghiên cứu ở Trung Quốc, tỷ lệ thụ thai liên quan đến phương pháp này là 0. Tỷ lệ liên quan đến phương pháp nghĩa là khi các cặp vợ chồng tuân theo tất cả các hướng dẫn về phương pháp kế hoạch sinh sản một cách chính xác. Tỷ lệ thụ thai liên quan đến sử dụng phương pháp này là 0.5%. Tỷ lệ liên quan đến sử dụng phương pháp bao gồm các cặp vợ chồng không hiểu rõ hoặc không tuân theo tất cả các hướng dẫn. Các kết quả này nghĩa là Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ hiệu quả như Thuốc tránh thai, và hiệu quả hơn Vòng Tránh Thai, bao cao su và màng chắn âm đạo.

Tỷ lệ thụ thai khi sử dụng hoàn hảo Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ đã giảm xuống gần 0 vì các phương thức dạy đã được cải tiến và cập nhật. Tỷ lệ người tiếp tục dùng phương pháp luôn ở mức cao.

Hãy xem bảng này1 so sánh hiệu quả của Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ với các loại kế hoạch sinh sản khác:

% liên quan đến phương pháp % liên quan đến sử dụng phương pháp
Phương Pháp Rụng Trứng Billings™
- thẩm định ở Trung Quốc2
những thẩm định trước đây
0
0-2.9
0.5
0-5.9
Cấy (Implanon) 0.1 0.1
Tiêm hóc môn (Depo-Provera) 0.3 (ví dụ tiêm trễ)
Thuốc tránh thai  0.3 (ví dụ không uống Thuốc)
Vòng âm hộ (NuvaRing) 0.3 (ví dụ chậm trễ trong việc đưa vào vòng mới)
Vòng tránh thai – đồng 0.8 2
Bao cao su 2 15 (ví dụ dùng không đúng cách)
Màng chắn âm đạo 6 16 (ví dụ bỏ ra quá sớm)
1Số liệu cho Thuốc tránh thai và các thiết bị tránh thai được lấy từ Kế hoạch hóa Gia đình: Sổ tay Toàn cầu cho Nhà cung cấp (Family Planning: A Global Handbook for Providers). Vì sau khi đưa vào Implanon và Vòng Tránh Thai không cần có thêm hành động nào nữa, số liệu trong cột liên quan đến sử dụng phương pháp là tỷ lệ thụ thai trong các năm sử dụng hiệu quả ghi trên nhãn của mỗi thiết bị: 3 năm cho Implanon và 10 năm cho Vòng Tránh Thai đồng.
2Thẩm định ở Trung Quốc gồm có 992 cặp vợ chồng, trong khi những thẩm định trước đây với tỷ lệ thụ thai cao hơn chỉ gồm có 122 cặp vợ chồng. Số lượng nghiên cứu nhiều hơn có nghĩa là biên độ sai sót nhỏ hơn và ước lượng chính xác hơn. Thẩm định Trung Quốc được thực hiện trong 1996-1997, 20 năm sau thẩm định với tỷ lệ thụ thai cao hơn, và vì vậy các phương thức dạy sử dụng đã được cải tiến và cập nhật. Chính sách nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc liên quan đến việc kiểm soát dân số cũng có khả năng đã thúc đẩy các cặp vợ chồng cẩn thận tuân theo hướng dẫn của phương pháp, cho tỷ lệ thụ thai liên quan đến phương pháp chính xác. Nó cũng có khả năng loại bỏ ảnh hưởng đến kết quả của các cặp vợ chồng không quan tâm nếu họ thụ thai, và do đó không tuân theo hướng dẫn. Vì vậy thẩm định ở Trung Quốc là một thể hiện tuyệt vời của sự hiệu quả của Phương Pháp Rụng Trứng Billings™.

 

FaLang translation system by Faboba

WE'RE JUST A PHONE CALL OR CLICK AWAY!

Contact us to set up an in-person or online appointment with an accredited Billings Ovulation Method® tutor who will guide you through each step of the process.

Your personal tutor is here for you to help you and answer
all your questions along the way!

Click here 

DONATE to Billings LIFE - Leaders in Fertility Education