Hoạt ảnh: chu kỳ kinh nguyệt và dấu hiệu tự nhiên về khả năng thụ thai của cơ thể quý vị - chất nhầy cổ tử cung.

Hoạt ảnh: chu kỳ kinh nguyệt và dấu hiệu tự nhiên về khả năng thụ thai của cơ thể quý vị - chất nhầy cổ tử cung.

Hoạt ảnh này giải thích những thay đổi về chất nhầy (chất nhờn) cổ tử cung mà quý vị có thể trải qua trong suốt chu kỳ kinh nguyệt của mình. Khi quý vị đã quen với những thay đổi này quý vị sẽ có thể xác định thời gian có khả năng thụ thai và không thể thụ thai trong chu kỳ của quý vị. Quý vị có thể sử dụng thông tin này để tối ưu hóa cơ hội thụ thai, hoặc quý vị có thể sử dụng nó để tránh thai một cách tự nhiên. Thông tin này cũng có thể giúp quý vị bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình bởi vì quý vị sẽ biết cách nhận biết bất kỳ thay đổi nào có thể cần kiểm tra y tế sớm.

Bạn có thể xem phim hoạt hình với phụ đề Việt. Sau khi hát, dấu hiệu phụ đề xuất hiện ở phía dưới của màn ảnh (bên phải, giống hình bao thư nhỏ). Xin bấm vào dấu hiệu và chọn chữ Việt.

Media